Web renovada

Oferim als nostres usuaris una pàgina web renovada, a la que hem afegits noves seccions i continguts, que anirem incrementant en el temps. L’objectiu és que aquesta sigui un mitjà d’informació permanent del nostre ministeri, així com un lloc a través del qual oferir nous recursos relacionats amb el text bíblic i d’accés a les Sagrades Escriptures en llengua catalana, especialment.

Entre les novetats més destacades trobareu l’accés a articles y porcions bíbliques en català i unes altres llengües publicats per la Societat, així com un primer accés a la Bíblia catalana en línia, des d’on poder accedir a tot el text de la Bíblia, indexat per llibres i capítols, amb la possibilitat de realitzar cercar per paraules.

També oferim enllaç a unes altres traduccions de les Escriptures distribuïdes per la Societat Bíblica Trinitària en altres llengües, des del nou portal que se està implementant en la pàgina en anglès, així com a l’accés al Nou Testament de la revisión que estem fent a la versió castellana Reina-Valera en castellà.

Feu un comentari