Breu història de la Societat Bíblica Trinitària

El 7 de desembre de 1831, més de dues mil persones es van reunir a Exeter Hall de Londres, Gran Bretanya, per a la reunió inaugural d’una nova societat bíblica. L’objectiu d’aquesta Societat va ser “promoure la glòria de Déu i la salvació dels homes, mitjançant la difusió, tant a casa com a l’estranger, en dependència de la benedicció divina, de les Sagrades Escriptures, que foren donades per inspiració de Déu, i poden fer que els homes siguin savis per a la salvació, a través de la fe que és en Crist Jesús”. Com a principi director de la seva tasca i testimoni, la Societat va reconèixer la Bíblia com la Paraula inspirada i infal·lible de Déu, la norma única, suprema i infal·lible de fe i de pràctica, preservada providencialment per Déu. En contrast amb el liberalisme i l’unitarisme que creixia en el pensament cristià, aquesta Societat treballaria per publicar versions fidels i fiables de les Sagrades Escriptures, sense els llibres apòcrifs. Així nasqué la Societat Bíblica Trinitària.
El 7 de desembre de 1831, més de dues mil persones es van reunir a Exeter Hall de Londres, Gran Bretanya, per a la reunió inaugural d’una nova societat bíblica. L’objectiu d’aquesta Societat va ser “promoure la glòria de Déu i la salvació dels homes, mitjançant la difusió, tant a casa com a l’estranger, en dependència de la benedicció divina, de les Sagrades Escriptures, que foren donades per inspiració de Déu, i poden fer que els homes siguin savis per a la salvació, a través de la fe que és en Crist Jesús”. Com a principi director de la seva tasca i testimoni, la Societat va reconèixer la Bíblia com la Paraula inspirada i infal·lible de Déu, la norma única, suprema i infal·lible de fe i de pràctica, preservada providencialment per Déu. En contrast amb el liberalisme i l’unitarisme que creixia en el pensament cristià, aquesta Societat treballaria per publicar versions fidels i fiables de les Sagrades Escriptures, sense els llibres apòcrifs. Així nasqué la Societat Bíblica Trinitària.

En un principi, la tasca de la Societat se centrà principalment en la distribució de la Bíblia. A finals de 1832 la Societat havia distribuït un total de 4.283 Bíblies i Nous Testaments, incloent un lot de cent Bíblies per al Canadà. El novembre de 1835, un donatiu de 50 lliures esterlines va permetre començar la preparació d’una nova traducció en una llengua estrangera. Atès que altres societats bíbliques havien fet poc per produir una traducció al portuguès, aquesta fou la llengua seleccionada per la Societat Bíblica Trinitària per al seu primer projecte de traducció. El Nou Testament fou completat el 1839, i, per la gràcia de Déu, la Bíblia completa en portuguès estigué preparada per a la seva distribució el 1847. Actualment, la Societat publica Bíblies i Nous Testaments en setze llengües, incloent a partir de 1994 una nova Bíblia en portuguès que fou ben rebuda pels parlants del portuguès a tot el món, i fou elegida llibre de l’any al 1995 per l’Associació brasilera de llibreries cristianes.

Amb els anys la Societat ha progressat, el seu treball ha crescut. S’han dut a terme diferents projectes per proveir de versions fidels de les Escriptures a gent de molts països d’Àfrica i de l’Índia, així com per a molts països d’Europa occidental i oriental. També, la Societat es va comprometre a satisfer la necessitat de porcions de les Escriptures, a més del Nou Testament i de la Bíblia. Així, la Societat va començar a publicar fullets de les Escriptures, tractats i fullets sobre diversos temes com ara “L’amor de Déu”, “La misericòrdia de Déu”, “La redempció” i “La Pau amb Déu”. D’acord amb la creença de la Societat que la Bíblia és la Paraula de Déu que porta la llum a les ments enfosquides, el centre d’aquestes porcions fou les Escriptures. La Societat publica una varietat de porcions de les Escriptures en diversos idiomes. Els cristians de tot el món utilitzen aquests porcions de les Escriptures com a ajuts per al seu testimoni i en la seva tasca d’orientació.

L’any 1969, la Societat es féu càrrec de la publicació dels calendaris “Pensaments d’Or”, que contenen un text de l’Escriptura per a cada dia de l’any. Més de mig milió dels calendaris “Pensaments d’Or” es distribueixen anualment en deu idiomes. A més, els nostres calendaris “Paraules de Vida”, que es distribueixen en vint idiomes, arriben a centenars de milers de persones arreu on altrament no arribaria.

El mateix es pot dir d’un altre projecte. El 1975, la Societat Bíblica Trinitària, en cooperació amb unes altres organitzacions cristianes, resolgué exposar cartells dels Deu Manaments en cinc-cents vagons del metro de Londres per un període d’un any. Això fou seguit al 1977 per l’exhibició de grans cartells a les estacions de metro i a les estacions dels ferrocarrils britànics a Glasgow, Liverpool i Londres. Grans cartells amb diferents textos de l’Escriptura es mostren ara a 150 llocs en les estacions dels ferrocarrils per tota la Gran Bretanya, una obra que s’ha estès exposant de cartells en llocs prominents de la República d’Irlanda i del Canadà. Per aquests mitjans, molts milers de persones que normalment no llegeixen la Bíblia s’enfronten diàriament amb la Paraula de Déu.

Una altra manera com la tasca de la Societat s’ha estès ha estat a través de la World Wide Web. El lloc web de la Societat es va posar en línia a mitjans de la dècada de 1990, proporcionant, a més d’informació sobre la Societat, també diversos articles i informació sobre la necessitat de la traducció fidel i exacta de les Sagrades Escriptures. També permet a la gent fer compres en línia. És la nostra pregària que el Senyor la faci servir per continuar difonent la tasca de la Societat arreu del món.

La Societat Bíblica Trinitària continua donant testimoni de la fidelitat del nostre Déu. Per la seva gràcia, estem ben situats per augmentar la distribució de les Escriptures, en quantitat i abast. D’aquesta manera, Ell ens ha donat un lloc en el compliment de la seva promesa: “la meva paraula… no torna a mi buida, sinó que fa allò que desitjo” (Isaïes 55:11).

El 7 de desembre de 1831, més de dues mil persones es van reunir a Exeter Hall de Londres, Gran Bretanya, per a la reunió inaugural d’una nova societat bíblica. L’objectiu d’aquesta Societat va ser “promoure la glòria de Déu i la salvació dels homes, mitjançant la difusió, tant a casa com a l’estranger, en dependència de la benedicció divina, de les Sagrades Escriptures, que foren donades per inspiració de Déu, i poden fer que els homes siguin savis per a la salvació, a través de la fe que és en Crist Jesús”.

Com a principi director de la seva tasca i testimoni, la Societat va reconèixer la Bíblia com la Paraula inspirada i infal·lible de Déu, la norma única, suprema i infal·lible de fe i de pràctica, preservada providencialment per Déu. En contrast amb el liberalisme i l’unitarisme que creixia en el pensament cristià, aquesta Societat treballaria per publicar versions fidels i fiables de les Sagrades Escriptures, sense els llibres apòcrifs. Així nasqué la Societat Bíblica Trinitària.

En un principi, la tasca de la Societat se centrà principalment en la distribució de la Bíblia. A finals de 1832 la Societat havia distribuït un total de 4.283 Bíblies i Nous Testaments, incloent un lot de cent Bíblies per al Canadà. El novembre de 1835, un donatiu de 50 lliures esterlines va permetre començar la preparació d’una nova traducció en una llengua estrangera. Atès que altres societats bíbliques havien fet poc per produir una traducció al portuguès, aquesta fou la llengua seleccionada per la Societat Bíblica Trinitària per al seu primer projecte de traducció. El Nou Testament fou completat el 1839, i, per la gràcia de Déu, la Bíblia completa en portuguès estigué preparada per a la seva distribució el 1847. Actualment, la Societat publica Bíblies i Nous Testaments en setze llengües, incloent a partir de 1994 una nova Bíblia en portuguès que fou ben rebuda pels parlants del portuguès a tot el món, i fou elegida llibre de l’any al 1995 per l’Associació brasilera de llibreries cristianes.

Amb els anys la Societat ha progressat, el seu treball ha crescut. S’han dut a terme diferents projectes per proveir de versions fidels de les Escriptures a gent de molts països d’Àfrica i de l’Índia, així com per a molts països d’Europa occidental i oriental. També, la Societat es va comprometre a satisfer la necessitat de porcions de les Escriptures, a més del Nou Testament i de la Bíblia. Així, la Societat va començar a publicar fullets de les Escriptures, tractats i fullets sobre diversos temes com ara “L’amor de Déu”, “La misericòrdia de Déu”, “La redempció” i “La Pau amb Déu”. D’acord amb la creença de la Societat que la Bíblia és la Paraula de Déu que porta la llum a les ments enfosquides, el centre d’aquestes porcions fou les Escriptures. La Societat publica una varietat de porcions de les Escriptures en diversos idiomes. Els cristians de tot el món utilitzen aquests porcions de les Escriptures com a ajuts per al seu testimoni i en la seva tasca d’orientació.

L’any 1969, la Societat es féu càrrec de la publicació dels calendaris “Pensaments d’Or”, que contenen un text de l’Escriptura per a cada dia de l’any. Més de mig milió dels calendaris “Pensaments d’Or” es distribueixen anualment en deu idiomes. A més, els nostres calendaris “Paraules de Vida”, que es distribueixen en vint idiomes, arriben a centenars de milers de persones arreu on altrament no arribaria.

El mateix es pot dir d’un altre projecte. El 1975, la Societat Bíblica Trinitària, en cooperació amb unes altres organitzacions cristianes, resolgué exposar cartells dels Deu Manaments en cinc-cents vagons del metro de Londres per un període d’un any. Això fou seguit al 1977 per l’exhibició de grans cartells a les estacions de metro i a les estacions dels ferrocarrils britànics a Glasgow, Liverpool i Londres. Grans cartells amb diferents textos de l’Escriptura es mostren ara a 150 llocs en les estacions dels ferrocarrils per tota la Gran Bretanya, una obra que s’ha estès exposant de cartells en llocs prominents de la República d’Irlanda i del Canadà. Per aquests mitjans, molts milers de persones que normalment no llegeixen la Bíblia s’enfronten diàriament amb la Paraula de Déu.

Una altra manera com la tasca de la Societat s’ha estès ha estat a través de la World Wide Web. El lloc web de la Societat es va posar en línia a mitjans de la dècada de 1990, proporcionant, a més d’informació sobre la Societat, també diversos articles i informació sobre la necessitat de la traducció fidel i exacta de les Sagrades Escriptures. També permet a la gent fer compres en línia. És la nostra pregària que el Senyor la faci servir per continuar difonent la tasca de la Societat arreu del món.

La Societat Bíblica Trinitària continua donant testimoni de la fidelitat del nostre Déu. Per la seva gràcia, estem ben situats per augmentar la distribució de les Escriptures, en quantitat i abast. D’aquesta manera, Ell ens ha donat un lloc en el compliment de la seva promesa: “la meva paraula… no torna a mi buida, sinó que fa allò que desitjo” (Isaïes 55:11).