El suport de la Societat

La societat sempre han tingut el suport de congregacions i individus que ha mantingut la fermesa dels màrtirs de la Reforma protestant, en el seu amor per la doctrina pura de la Bíblia.
Sens dubte, hi ha molts creients que no estan associats amb la Societat i que donen una importància essencial als assumptes relacionats amb la veritat de les Escriptures. És el desig de la Societat de tenir comunió amb els cristians que estimen la Bíblia arreu del món, que comparteixen la seva reverència per les Sagrades Escriptures com la inspirada, infal·lible i autoritzada Paraula de Déu. També és el desig de la Societat coordinar els recursos i els esforços d’aquells que senten gran necessitat d’apropar la pura Paraula de Déu al món.
La Societat es dedica a aquestes creences i a aquestes tasques. Aquesta introducció es publica amb l’esperança que molts dels que sincerament desitgen “combatre per la fe que ha estat donada als sants una vegada per sempre” (Judes 3) es facin membres de la Societat i li donin suport amb les seves pregàries i donatius.
Ompliu les dades que figuren tot seguit, i us farem arribar com us podeu associar a la Societat, i donar suport la seva tasca.