Societat Bíblica Trinitària

"la Paraula de Déu arreu de totes les nacions"

ELS OBJECTIUS DE LA

SOCIETAT BÍBLICA TRINITÀRIA

 

Publicar i distribuir les Sagrades Escriptures per tot el món, en molts idiomes.

Promoure traduccions de la Bíblia que siguin exactes i fiables.

Ser instrument per portar la llum i la vida, per mitjà de l'Evangeli de Crist, a aquells que es perden en el pecat i en la foscor de la falsa religió i la incredulitat.

Mantenir les doctrines del cristianisme reformat (bíblic), donant testimoni de la divinitat, igual i eterna, de Déu Pare, Déu Fill i Déu l'Esperit Sant, un únic Déu en tres persones.

Mantenir la Bíblia com la Paraula inspirada i infal·lible de Déu.

La Glòria de Déu i el creixement del seu Regne.

Constituïda el 7 de desembre de 1831 a Londres, Gran Bretanya